Mimaride yeni bir devir

HARAP KÖŞKLERİ AYAĞA KALDIRDIK “Maalesef ülkemizde bir dönem, ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış, nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir. Dolmabahçe’deki harap haldeki mekanları…

Posted On