SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?s

SGK’dan çift maaş almak isteyenler; iki ebeveynleri üzerinden 2 adet yetim aylığı alabilmektedirler. Ayrıca kendi emekli maaşları ile beraber dul aylığı da alabilmeleri mümkündür. Emekli maaşlarına ek olarak hem dul aylığı hem de yetim aylığı almaları durumunda, SGK’dan üç maaş almış olmaktadırlar.

SGK’dan Çift Maaş Alabilecek Olanlar Kimlerdir?
SGK’dan çift maaş alınabilmesi için öncelikle maaş alacak olan kişinin herhangi bir sigorta kolundan sigortasının olması gerekmektedir. Buna ek olarak da vefat eden eşi üzerinden dul aylığı aldığında, çift maaş alıyor olmaktadır.

Erkek Çocuklarına SGK’dan Çift Maaş Ödenir Mi?
Kız çocukları için SGK’dan çift maaş alma konusunda yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak erkek çocukları için yaş sınırı vardır. Yaş şartını sağlamaları durumunda erkek çocuklarına da çift maaş verilmektedir. Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim görmeyen erkek çocukları 18 yaşına kadar, orta öğretim kurumunda eğitim görenler 20 yaşına kadar ve yüksek öğrenim eğitimi görenler 25 yaşına kadar çift maaş alabilmektedirler. 25 yaşından ölüm aylığı alma haklarını kaybettikleri için çift maaş alamamaktadırlar.

SGK’dan Üç Maaş Alabilmek Mümkün Müdür?
Emekli olmuş olan kadınların gerekli şartların oluşması durumunda, SGK’dan üç maaş alabilmeleri mümkün olmaktadır. Alabilecekleri üç farklı maaş da farklı sigorta kolu üzerinden alınmaktadır. Örnek vermek gerekir ise; SSK’dan emekli olmuş olan bir kadının eşi Bağ-Kurlu olsun. Bağ-Kur emeklisi eş vefat ettiğinde, SSK emeklisi kadın hem kendi maaşını hem de eşinin maaşını alabilmektedir. SSK emeklisi kadının annesi veya babası emekli sandığından emekli olmuş ve vefat etmiş ise; bu durumda emekli sandığından emekli olmuş olan ebeveyni üzerinden de yetim aylığı alabilme hakkı bulunmaktadır. Böylece alacağı üç maaşın biri kendi aylığı, diğeri dul aylığı ve üçüncüsü de yetim aylığı olmaktadır.

SGK’dan Üç Maaş Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Yetim Maaşı Şartları Nelerdir?
Üçüncü maaş olarak yetim aylığı alacak olan emekli kadınların sağlaması gereken koşullar aşağıda verilmiştir:

Yetim aylığı alabilmek için bekar, dul veya boşanmış olunması gerekmektedir.
Hali hazırda sigortalı olarak bir işte aktif olarak çalışılmıyor olması gerekmektedir.
Üzerinden yetim aylığı alınacak olan kişi ile aynı sigorta kolu üzerinden emekli aylığı alınmıyor olması istenmektedir. Örnek vermek gerekir ise; üzerinden yetim aylığı alınacak olan anne veya baba emekli sandığından emekli ise, bu aylığı alacak olan kadının emekli sandığı emeklisi olmaması gerekmektedir. SSK emeklisi olması durumunda aylığı alabilmektedir.
Üzerinden yetim aylığı alınacak olan ebeveynin vefat etmiş olması istenmektedir.
30 Eylül 2008 Tarihinden Sonra Vefat Eden İki Ebeveyn Üzerinden Çift Maaş Nasıl Alınır?
30 Eylül 2008 tarihinden sonra iki ebeveyni de vefat edenlerin iki adet yetim aylığı almaları ile ilgili durumlar şu şekildedir:

Üzerinden yetim aylığı alınacak olan ebeveynlerin ikisinin de SSKlı olma durumunda; yüksek tutarda olan aylığın tamamı ve düşük tutarda olan aylığın da yarısı alınabilmektedir.
Ebeveynlerin her ikisinin de Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden emekli olmuş olması durumunda; yüksek aylığın tamamı ve düşük aylığın da yarısı yetim aylığı olarak ödenmektedir.
İki ebeveynin de emekli sandığına mensup olması durumunda, sadece yüksek olan maaş verilmektedir.
1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olan ebeveynlerden yüksek olanın maaşı bağlanmaktadır.
1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak çalışmaya başlamış olan ebeveynlerin maaşı yüksek olanınkinin tamamı ve düşük olanınkinin de yarısı bağlanmaktadır.
Annenin ve babanın farklı sigorta kollarına mensup olması durumunda, her iki maaş da alınabilmektedir.
Ebeveynlerden Birinin Ölümünün 1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Olması Durumunda SGK Kaç Maaş Alınabilir?
SGK’dan çift maaş almak isteyenlerin; ebeveynlerinin bir tanesinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce ve diğerinin de bu tarihten sonra vefat etmesi durumunda talep edebilecekleri aylıklar şöyledir:

Her iki ebeveynin de SSKlı olması halinde; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olanın da yarısı yatırılmaktadır.
Bağ-Kurlu iki ebeveyn üzerinden yetim aylığı alacak olanlar, yüksek olan maaşı alabilmektedirler.
4C sigorta kolundan emekli olan iki ebeveynden hangisinin maaşı isteniyor ise o tercih edilmelidir.
Farklı sigorta kollarından emekli olanlar tam maaş alabilmektedirler.
1 Ekim 2008 Öncesinde Vefat Eden İki Ebeveyn Üzerinden SGK’dan Çift Maaş Nasıl Alınır?
Ebeveynleri 1 Ekim 2008’den önce ölenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki gibidir:

Hem annesi hem de babası farklı sigorta koluna mensup ise; bu durumda SGK’dan çift maaş alabilmektedirler ve iki aylık da tam ödenmektedir.
İki ebeveynin de 4A sigorta koluna mensup olması durumunda; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olan maaşın da yarısı alınabilmektedir.
İki sigortalının da Bağ-Kurlu olması halinde; sadece maaşlardan bir tanesi ödenmektedir.
Emekli sandığından emekli olan iki ebeveyn olması durumunda, maaşlardan hangisi isteniyor ise; o maaş tam ödenmektedir.
SGK’dan Çift Maaş Alabilmek İçin Vefat Eden SSKlı Sigortalının Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?
Emekli bir kadının eşi üzerinden dul aylığı alarak çift maaş alabilmesi için vefat eden eşinin sağlaması gereken prim günü şartı bulunmaktadır. En az 5 sene sigortalı olarak hizmet vermiş olması ve 900 gün prim ödemesinin yapılmış olması istenmektedir.

Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığına Mensup Sigortalı Üzerinden Çift Maaş Alabilme Şartı Nedir?
Bağ-Kur veya emekli sandığından emekli olmuş olan ebeveyn üzerinden çift maaş alınmak istenmesi durumunda; eğer ölüm 2008 yılının ekim ayından sonra gerçekleşmiş ise, 1.800 prim gününün olması gerekmektedir. Öncesinde gerçekleşmiş olması durumunda, 1.080 prim günü şartı aranmaktadır.

Memur Emeklileri SGK’dan Çift Maaş Alabilirler Mi?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dul ve yetim aylığı alarak SGK iki veya üç maaş alabilmeleri mümkün olmaktadır. Ancak emekli sandığından emekli olanların yasal olarak SGK’dan çift maaş alabilmeleri mümkün olmamaktadır.

Herkes SGK’dan Çift Maaşı Nasıl Alabilir?
Tamamlayıcı emeklilik ile beraber bu sistemdeki herkesin çift maaş alabilmesi mümkün olmaktadır. Hem erken emekli olabilmelerini hem de çift maaş alabilmelerini sağlayan bu sistem 2017 yılı ile beraber uygulanmaya başlamıştır. Bireysel emeklilik sistemi ile beraber sigortalı olarak çalışanlar otomatik katılımdan dolayı sisteme zorunlu olarak girmektedirler. Ancak sistemden çıkıp çıkmamaları kendi isteklerine bağlı olmaktadır. Sistemde kalmaları durumunda hem bireysel emeklilik sisteminden hem de sigortalı olarak çalıştıkları işten emekli olarak çift maaş alabilmektedirler.

Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin Avantajı Nedir?
Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile beraber daha erken yaşta ve daha kısa sürede emekli olabilmek mümkün olmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminde emekli olabilmek için 10 yıl ve 56 yaş şartı bulunmaktadır. SGK sistemi ile emekli olabilmek için ise; kadınlarda 58 yaş ve erkeklerde 61 yaş sınırı olmakla beraber, 20 yıl prim ödenmesi şartı bulunmaktadır. Bu sayede daha erken emekli olunmaktadır. Aynı zamanda SGK’dan çift maaş alanlar gibi, toplamda çift maaş alabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir