‘SGK, Varlık Fonu’ndan alacaklarını tahsil edemiyor’

'SGK, Varlık Fonu'ndan alacaklarını tahsil edemiyor'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işverenlerden tahsil edilmeyen primleri, zamanaşımına uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan alacaklarının yanında ”İkinci hazine” olan Türkiye Varlık Fonu’ndan alacaklarını da alamıyor.

Türkiye Varlık Fonu, Türkiye’nin en büyük stratejik kuruluşları ile birlikte 2017 yılında devraldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndaki (TPAO) yüzde 6 dolayındaki SGK hissesinden kaynaklanan kar payını kuruma ödemiyor.

Sayıştay’ın SGK 2019 Denetim Raporu’nda yer alan tespitlere göre, kurumun uzun yıllardır süren kar payı tahsilatı sorunu TPAO’nun, başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinden sonra da çözülmedi.

Raporda yer alan bilgilere göre, TPAO 1984 yılında iktisadi devlet teşekkülü haline getirilerek hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına devredildi. Böylece Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün TPAO’daki yüzde 5,4 oranındaki hissedarlığına son verilerek kar payı ödemeleri durduruldu. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün ortaklığın yeniden tesisi için açtığı dava lehine sonuçlandı.

2008 tarihinde SGK ile Hazine Müsteşarlığı arasında bir protokol imzalanarak ortaklığın yeniden kurulması, ödenmeyen kar paylarının dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi kararlaştırıldı. 2010 tarihinde 1984-2007 dönemine ilişkin kar payı ve faizinden oluşan toplam 62.5 milyon TL kar payı alacağından bedelli sermaye artırımına katılım borcu ve faizi toplamı 3.9 milyon TL düşüldükten sonra kalan 58.5 milyon TL SGK’ye ödendi.

2007 yılından sonraki yıllara ilişkin kar payı ödemeleri için SGK tarafından yazılan yazıya TPAO tarafından, kar payları Hazine Müsteşarlığına gönderildiği için kendilerinin yetkili olmadığı şeklinde yanıt verildi. Kar payları, faaliyet raporları ve bilançolarla ilgili Hazine Müsteşarlığına SGK tarafından farklı yıllarda yazılan yazılara ise yanıt alınamadı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir