SGK harekete geçti ve resmen değişti! 5 gün süreleri var…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüm işverenleri ilgilendiren karar ile SGK işverenlere tebligatları artık elektronik olarak yapacak. Yeni düzenlemeye uyum için SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden 3 ay içerisinde işvereneler elektronik tebligat adreslerini sisteme tanımlayacaklar.

614d904666a97c1b1237128f

OKUNUP OKUNMADIĞINA BAKILMAKSIZIN KESİNLEŞECEK

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde ki bu düzenlemeye göre elektronik tebligatların, muhatap tarafından okunup okunmadığına bakılmaksızın, elektronik tebligatın adrese ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kabul ediliyor. Kayıtlar, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacak. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir.

Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulur. Kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacak.

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü getirildi. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüler. Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların bazı şartlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre; tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır. Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir