PTT sözleşmeli personel alımı ne zaman olacak?

PTT sözleşmeli personel alımı ne zaman olacak?

PTT’nin 2020 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun PTT personel ihtiyacına yönelik açıklaması da merakları iyice arttırdı. Peki, PTT personel alımı başvuruları şartları nelerdir? PTT sözleşmeli personel alımı ne zaman olacak? PTT personel alımı tarihi belli oldu mu?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sunduğu 26 Ağustos 2020 tarihli soru önergesinde PTT personel alımına da değindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini cevaplandırdı.

Karaismailoğlu’nun cevabında yer alan “Öte yandan, 2020 yılı Temmuz ayı sonu itibariyla, PTT İş yerlerinde personel eksikliği konusunda 1.395 adet şikayet bulunmakta olup, ihtiyaç anında personel alımı suretiyle ve/veya nakle istekli personel olması durumunda personel nakilleri yapılarak eksiklikler giderilmektedir.” ifadesi, PTT personel alımı için tarih bekleyen vatandaşları umutlandırdı. Henüz PTT personel alımı ile ilgili bir ilan açılmadı.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir