İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar, Nasıl Alınır

İşçiler için kaza ve hastalık maaşı nasıl alınır ? İş göremezlik raporu iş kazası geçiren ya da meslek hatalığına yakalanan Türk vatandaşlarına verilen bir rapordur. İş kazası ya da meslek hastalığına yakalanan kişilere tam teşekküllü hastanelerden iş göremezlik raporu veriliyor.

Meslek hastalığına yakalanan kişiler için ek destekler sunulur iken iş kazası geçiren kişilerin masrafları da işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Eğer iş kazasının sebebi işverenin ihmalkarlığı ise bu durumda işçi tarafından çalışılan kuruma dava da açılabilmekte. İş göremezlik raporu, geçici iş göremezlik raporu başlığı altında da verilebiliyor.

İş Göremezlik Raporu Nedir?
İş göremezlik raporu Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışan vatandaşların herhangi bir problem nedeni ile aldıkları istirahat raporuna verilen isimdir.

Bu rapor ile kişinin çalışamadığı günlerde maaşı işveren tarafından değil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılır. İş göremezlik raporu aynı zamanda istirahat raporu olarak da bilinmektedir. Genellikle geçici durumlarda verilen iş göremezlik raporu en fazla 30 gün için verilebilmekte olup daha uzun süreli raporlar için heyet onayının alınması gerekiyor.

İş Kazası Maaşı Nasıl Alınır?
İş kazası maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle iş yerinde bir kaza geçirmeleri gerekiyor. İş yerinde kaza geçiren vatandaşlara tam teşekküllü bir hastane tarafından verilecek olan rapor, geçici iş göremezlik raporu olarak adlandırılmakta. Bu raporda belirtilen tarihler arasında çalışmasına izin verilmeyen ve istirahat yapması gereken işçinin maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile iş kazası geçiren ve iş göremezlik maaşı almak durumunda kalan kişilere ödeme yapılmakta.

Meslek Hastalığı Maaşı Nasıl Alınır?
Meslek hastalığı maaşı almak durumunda kalan vatandaşlara verilen geçici iş göremezlik raporuna göre maaş verilmekte. Kişinin çalışamadığı günlerde mağdur olmasının önüne geçmek için verilmekte olan maaş SGK tarafından ödeniyor. Meslek hastalığı maaşı almak için öncelikle kişinin meslek hastalığına yakalanmış olması gerekmekte.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?
İş kazası ve meslek hastalığı için maaş başvurusu rapor ile birlikte yapılabiliyor. Geçici iş göremezlik ya da direkt olarak iş göremezlik raporu olan vatandaşlar maaş başvuruları için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekmekte. Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapan kişilere ödenek veriliyor. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi raporun SGK’ya işveren tarafından ibraz edilmesi ile birlikte de yapılabilmektedir. İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren kişilerin ellerinde rapor olduğu sürece Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapmak zorundadır.

İş Göremezlik Rapor Parası Nasıl Alınır?
İş göremezlik rapor parası almak için öncelikli olarak raporun işverene teslim edilmesi gerekiyor. İşveren tarafından online sistem üzerinden raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi istenmekte. Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen raporlar incelendikten sonra SGK tarafından ödeme kişinin adı üzerinden PTT şubesine ya da hali hazırda T. C. Ziraat Bankası hesabı bulunuyor ise T. C. Ziraat Bankası hesabına yapılıyor. İş göremezlik rapor parası almak için raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerekmekte aksi takdirde iş göremezlik maaşı alınamaz.

İş Göremezlik Rapor Parası Nasıl Sorgulanır?
İş göremezlik rapor parası sorgusu www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilmekte olup e devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi internet sitesi üzerinden de sorgulama yapılabilmekte ancak çoğunlukla iş göremezlik rapor sorgusu için tercih edilen online platform e devlet uygulamasıdır. E devlet aracılığı ile birçok işlem kolaylıkla yapılabilmekte olup bu işlemlerden biri de rapor sorgusudur.

İş Göremezlik Rapor Parası Başvurusu Nereye Yapılır?
İş göremezlik rapor parası başvuru yeri Sosyal Güvenlik Kurumudur. İstirahat raporu için maaş almak isteyen herkesin öncelikli olarak işverenine raporu iletmesi daha sonra ise işvereni aracılığı ile ya da şahsen ilgili raporu Sosyal Güvenlik Kurumuna ulaştırması gerekiyor. İş göremezlik rapor parası almak isteyen vatandaşların başvuruları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ilgilenmekte.

İş Göremezlik Rapor Parası Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?
İş göremezlik rapor sonucu 15 ila 30 gün arasında sonuçlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun yoğunluğuna bağlı olarak başvuru sonucunun süresi de değişiklik gösteriyor. Eğer yoğunluk az ise 7 iş günü içerisinde de sonuç bildirimi yapılabilmekte. Ancak genellikle 15 gün içerisinde sonuç bildirimi işçiye iletilmektedir.

İş Göremezlik Rapor Parasını Kimler Alabilir?
İş göremezlik rapor parası alabilenler Sosyal Güvenlik Kurumunda belli bir süre prim gün ödemeleri tamamlanmış olan vatandaşlardır.

İş göremezlik raporu alabilen kişiler şu şekildedir;

Yönetmeliğe uygun bir hastalık ise
İşe girdikten sonra ortaya çıkan bir hastalık ise
600 günlük sigorta priminin bulunması
En az 3 yıllık sigortalı olarak çalışmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
İş göremezlik rapor parasının ardından kişinin maaşa bağlanması için geçerli olan şartlar arasında yer alıyor.

İş Göremezlik Rapor Parası Alma Şartları Nedir?
İş göremezlik rapor parası şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir;

Türk vatandaşı olmak
Reşit olmak
Tam teşekküllü hastaneden rapor almak
Raporun günü geçmeden bildiriminin yapılması
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı sigortalı çalışan olmak
İş kazası ya da meslek hastalığı maaş talebi olduğuna dair dilekçenin başvuru esnasında bulundurulması
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenen bazı şartlar arasında bulunuyor.

İş Göremezlik Rapor Parası Ne Zaman Yatar?
İş göremezlik rapor parası yatma tarihi başvuru yapıldıktan en fazla 30 gün içinde ödeme yapılabiliyor. İş göremezlik rapor parasının yatması için öncelikle 3 gün içinde raporun bildiriminin yapılması gerekmekte. Aksi takdirde iş göremezlik rapor parası ile birlikte iş kazası veya meslek hastalığı sebebi ile alınabilecek olan maaş desteği hakkı da yanacaktır. Bu neden ile iş göremezlik rapor parası için başvuruların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor.

İş Göremezlik Rapor Parası Nereye Yatırılır?
İş göremezlik rapor parası PTT aracılığı ile yatırılıyor. Eğer başvuru sahiplerinin T. C. Ziraat Bankasında bir hesapları bulunuyor ise maaş buraya da yatırılabilmekte. Ancak genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından PTT şubeleri tercih ediliyor. Kişiler kimlik kartlarını ibraz ederek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yatırılan iş göremezlik rapor parasını alabiliyorlar.

İş Göremezlik Rapor Parası Hangi Kurum Tarafından Yatırılır?
İş göremezlik rapor parası SGK tarafından yatırılmaktadır. Başvuru için ikamet edilen şehirdeki il müdürlüğüne gidilmesi gerekmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kişilerin hesabına iş göremezlik maaşı yatırılıyor. İş göremezlik rapor parasını yatıran başka bir kurum bulunmamakta ve süreç ile sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ilgilenmektedir.

Meslek Hastalığı Nedir?
Meslek hastalığı yapılan meslek sonrasında ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Yapılan mesleğe göre hastalığın türü, belirtileri ve etkileri değişmektedir. Meslek hastalığı çok ciddi boyutlara çıkabilen ve psikolojik olarak da bireyleri yıpratan bir hastalıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir