İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı İş Hukuku kapsamında hem işçileri hem de işverenleri koruyan bir sistemdir. İhbar yasası kapsamında çalışan işçiler, belirli bir süre önce işverenlere haber vermeden işten ayrılamaz. İhbar süresinden önce işten ayrılan işçilerin çalıştıkları süreye göre tazminat ödemesi gerekmektedir.

Aynı şekilde işçi de ihbar süresinden önce işveren tarafından işten çıkarılamaz. Bu yasa sayesinde hem işçi hem de işveren korunmaktadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2019 Nasıl Yapılır?
Kıdem tazminatı, işçilerin işveren tarafından işten çıkarılması durumunda karşılanan toplu ödenektir. Kıdem tazminatı almak için vatandaşların iş yerinde en az bir sene boyunca sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan ve işten çıkarılan tüm vatandaşlar, çalıştıkları süreye göre kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Bunun yanı emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar da kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

İhbar Tazminatı Nedir?
İhbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenmiş bir yasa tasarısıdır. İş akdini feshetmek isteyen tarafın (işçi ya da işveren) belirli bir süre önceden karşı tarafı haberdar etmesi gerekmektedir. İş akdinin feshi için çalışma süresine bağlı olarak, karşı tarafa yazılı olarak bu durumu iletmekle yükümlü olmaktadır.

İhbar tazminatı hem işveren hem de işçi tarafından ödenebilir. Buna göre:

Sigortalı olarak çalışan işçi istifa etmeden önce işverenine durumu en az 15 gün öncesinden bildirmekle yükümlüdür.
İşveren tarafından işçinin iş akdinin sonlandırılacağı durumlarda, işveren durumu yazılı olarak işçiye bildirmekle yükümlüdür.
İhbar süresine uymadan iş akdini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.
İhbar tazminatının hesaplanması, işçinin sigortalı olarak çalıştığı süreye bağlı olmaktadır.
İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir
İhbar tazminatının koşulları İş Kanunu kapsamında belirlenmiştir. İşçinin ihbar tazminatı alması ya da ödemesi için sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. İhbar tazminatının şartları ise:

Çalışan vatandaşın İş Kanunu kapsamında işçi sayılması gerekmektedir.
İş ve işveren İş Kanunu kapsamında iş yeri olarak kabul edilmelidir.
İş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kurulmuş olmalıdır.
Belirli süreli iş sözleşmeleri için ihbar tazminatı ödenmesi söz konusu değildir.
İhbar tazminatı talebinde bulunan vatandaşın fesih bildirim süresine uyması gerekmektedir.
İhbar tazminatı alabilmek için tüm yasal süreçlerin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşçinin sigortalı olarak çalıştırılması ve iş akdinin feshedilmesinin yazılı olarak gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
İhbar Süresi Hesaplama Örnek Nasıl Yapılır?
İhbar süresinin hesaplanması, işçinin sigortalı olarak çalıştığı süreye göre yapılmaktadır. Bu süre İş Kanunu 4857 sayılı kanun kapsamında yapılmaktadır. Çalışma süresi ve ihbar tazminatı hesaplaması ise:

İşçinin bir ay ve altı ay süresinde sigortalı olarak çalışması durumunda ihbar süresi iki haftadır. İşten ayrılmak isteyen ya da işveren tarafından işten çıkarılan kişilere haber verme süresi iki haftadır.
İşçinin sigortalı olarak çalıştığı süre bir buçuk seneden üç yıla kadar olan işçiler için ihbar süresi altı hafta olarak belirlenmiştir.
İşçinin sigortalı olarak çalışma süresi üç sene ve üzerinde ise ihbar süresi sekiz hafta olarak belirlenmektedir.
İhbar süresine uymayan vatandaşların ödeyeceği ihbar tazminatı ise aldıkları maaşa göre hesaplanmaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?
İhbar tazminatı almak için işçinin sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. İhbar tazminatı, iş akdinin feshedilmesine bağlı olarak hem işçi hem de işveren tarafından alınabilmektedir. İhbar tazminatı almak için işçi ya da işverenin ihbar süresine aykırı davranması gerekmektedir. İşçinin istifa etmeye karar vermesi durumunda, işverenine yasalar kapsamında belirlenen sürede durumu bildirmelidir.

Bu sayede işveren, yeni bir işçi bulabilir ve iş sürekliliği sağlanır. Şayet işçi ihbar süresine uymadan işten çıkarsa, işvereni zor durumda bırakabileceğinden cezai yaptırımları bulunmaktadır. Aynı şekilde işverenin de işçiyi işten çıkarmadan önce haber vermesi gerekmektedir. İhbar süresi sayesinde işçi yeni bir iş bulacak süreye sahip olabilir.

İhbar süresi hem işçiyi hem de işvereni koruyan bir yasadır.

İhbar Süresi Nedir?
İhbar süresi işçi ve işvereni koruyan bir sistemdir. Çalışan vatandaşlar kendi isteği ya da meydana gelen sorunlar sebebiyle işten ayrılmak istiyorsa, durumu yazılı olarak işverenine önceden bildirmek durumundadır. İşverenin işçiyi çıkarmak istediği durumlarda, işçinin yeni bir iş bulması için ihbar süresi kapsamında yazılı olarak bildiri yapması gerekmektedir.

İhbar süresi, işçinin sigortalı olduğu süreye göre belirlenmektedir. Bir sene kadar sigortalı olan işçiler için ihbar süresi iki haftayken, üç sene ve daha uzun çalışan işçiler için ihbar süresi 88 hafta olmaktadır.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar?
İhbar süresi vatandaşın sigortalı olarak çalıştığı süreye göre belirlenmektedir. İş Kanunu kapsamında vatandaşın ihbar süresine göre durumu yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. İŞ Kanunu kapsamında ijbar süresi ise:

Altı aylık sigortalılık süresinde ihbar süresi 2 hafta,
6 ay ve 1.5 sene arasında olan sigortalı çalışma süresinde 4 hafta,
5 sene ve 3 sene arasında olan çalışmalarda 6 hafta,
3 sene ve daha uzun çalışma sürelerinde ihbar süresi 8 hafta olarak belirlenmektedir.
İhbar Süresi Beklemeden İşten Ayrılma Sonuçları Nelerdir?
İhbar süresi, hem işveren hem de işçi için yasal bir zorunluluktur. İhbar süresini beklemeden işten ayrılan ya da işten çıkaran işverenler ihbar tazminatını vermek durumundadır. İhbar süresini beklemeden iş akdini sonlandıran taraf, çalışma süresine ve maaşına göre ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. Aksi halde yasal olarak cezai yaptırımlara maruz bırakılmaktadır.

Kimler İhbar Tazminatı Alabilir?
İhbar tazminatını işverenler ve işçiler alabilmektedir. İhbar tazminatı almak için işçinin sigortalı olarak çalıştırılması gerekmektedir. İhbar tazminatı alabilecek kişiler:

İhbar süresi beklenmeden işten çıkarılan sigortalı işçiler,
İhbar süresini haber vermeden işçisi iş akdini sonlandıran işverenler ihbar tazminatı almaya hak kazanmaktadır.
Kimler İhbar Tazminatı Alamaz?
İhbar tazminatı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bazı durumlarda işçinin ihbar tazminatı alması söz konusu değildir. İhbar tazminatı alamayacak kişiler:

İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan davranışları sebebiyle işten çıkarılması durumunda, işçi ihbar tazminatı hakkını kaybeder.
Deneme süresi kapsamında işverenin sözleşmesi tek taraflı feshetmesi durumunda,
Çalışan işçinin emeklilik hakkı elde etmesi durumunda,
İşçinin vefat etmesi durumunda işçi ihbar tazminat hakkını kaybetmektedir.
İhbar Tazminatı İş Arama Süresi Nedir?
İhbar süresi içerisinde olan işçiler, yasal olarak mesai saatleri içerisinde iş arama hakkına sahiptir. İş arama izni olarak geçen ihbar süresi kapsamında işçiler mesai saatleri içerisinde iki saat boyunca iş arama iznine sahiptir. İşveren şayet işçinin iş aramasına izin vermezse, bu süreleri işçiye ödemekle yükümlüdür.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İhbar tazminatı İş Kanunu kapsamında işçinin brüt maaşına göre hesaplanmaktadır. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin çalışma süresi ele alınmaktadır. Brüt ihbar tazminatı üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir. Çıkan sonuca göre ihbar tazminatı hesaplanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir