Engelli Sağlık Raporu Nasıl Hesaplanır, Nereden Alınır ?

2020 Engelli raporu nereden alınır ve hesaplama, engelli kişilerin faydalanabileceği birçok temel hakka sahip olmalarını sağlamaktadır. Sosyal devlet yapısı engelli raporu almak konusunda birçok olanak sunmakta ve engelli raporları kısa zamanda başvuruda bulunan kişilere teslim edilmektedir. Engelli raporu hesaplamalarında farklı formüller kullanılmakta olup şartlar kapsamında oranlar belirlenmektedir. Oranlar belirlenirken kişinin iki ya da daha fazla engel durumu varsa Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.

Engelli raporu hesaplamaları ilgili kanunun 11. maddesi kapsamında belirlenmiş olan şartlara göre yapılmaktadır.

İlgili kanun kapsamında engelli raporu hesaplamalarında şartlar şu şekildedir;

Kişinin birden fazla özür durumu var ise her engel için ayrı ayrı tespitler yapılarak oranlar belirlenmektedir. Kişinin birden fazla özür durumu olduğunda Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.
Tespit edilen oranlar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanmaktadır.
Engel oranları listelendiğinde ilk sırada olan yani en yüksek orana sahip olan engelin oranı, %100’den çıkarılmaktadır.
%100’den çıkarılan en yüksek engel oranı ile elde edilen sonuç, ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilen sonuç 100’e bölünmelidir. 100’e bölündüğünde elde edilen sonuç en yüksek engel oranına eklenmelidir. Böylece iki engelin ortalama oranı alınmış olur.
Engel durumu ikiden fazla ise hesaplamalar daha farklı şekilde yapılmaktadır.
Engelli raporu hesaplamasında kişinin yaşı 60’ın üzerindeyse Balthazard hesaplama formülü ile engel oranın üzerinde %10 eklenmektedir.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu Hangi Hastanelerden Alınır ?
Engelli sağlık kurulu raporu almak için tam teşekküllü devlet hastanesine başvuru yapılmalıdır.

2020 engelli raporu alınabilen hastaneler şunlardır:

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
Devlet Hastaneleri
Üniversite Hastaneleri
Üniversite Hastanelerine Bağlı Sağlım Kurumları
Yukarıda sıralanan hastanelerden randevu alınarak, ağlık kurulu raporu için muayeneden geçilmeli ve muayene sonuçları sağlık kuruluna teslim edilmelidir. Devlet hastanesinde detaylı muayeneden geçildikten sonra, sağlık kurulu tarafından engelli raporunun alınıp alınamayacağına dair karar çıkarılacaktır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Şartları Nelerdir?
Engelli sağlık kurulu raporu almak için gerekli görülen şartlar aşağıdaki sırlamada açıklanmıştır:

Başvuru yapacak engellilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
2020 sağlık raporu alabilmek için en az %40 ve üzeri oranda engele sahip olunmalıdır.
Hastane tarafından belirlenen muayenelerin tamamı uygulanmalı ve muayene sonucu verilen evrakta toplanmalıdır.
2020 sağlık raporu için gerekli görülen evrakların tamamı hazırlanmalı ve kurula teslim edilmelidir.
18 yaşından küçük olan ancak akli dengesi yerinde olan engelli vatandaşlar adına, kendilerine atanan vasilerin başvuru yapması ve her aşamada kişilerin yanında olması gerekir.
İşlemler aşamasında vasilerin kimlik belgesi ve mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi kullanılmalıdır.
Akli dengesi yerinde olmayan engelliler, vasileri olmadan muayeneye kabul edilmeyecektir. Vasi olmayan kişiler, engellilere refakat edemezler.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
2020 engelli raporu almak isteyen kişiler, aşağıda sıralanan evrakları tamamlamak zorundadır:

Engellilere ait kimlik belgesi
Akli dengesi yerinde olmayan kişilerin vasilerinin kimlik belgesi
Mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi
Engelli bireye ait güncel 5 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık kurulu raporu başvuru formu
Muayene sonucunda doldurulan evraklar
Akli dengesi yerinde olan engellilerin eğitim bilgileri
Gerekli belgelerin sağlık kuruluna teslim edilmesinin ardından, sağlık kurulu incelemeleri başlatılacaktır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu Nasıl Yapılır?
Engelli raporu başvurusu yapmak için engelli sağlık kurulunda geçerli olan hastanelerden bir tanesinden randevu alınmalıdır. Hastane randevusunun alınmasının ardından, randevu alınan hastaneye gidilmesi ve muayeneden geçilmesi gerekir. Engel durumuna göre belirlenen detaylı muayeneden geçen hastalar, muayene sonucunun yer aldığı evrakı kurula teslim etmelidir. Kurul tarafından muayene sonuçları incelendikten sonra, engelli raporu başvurusu değerlendirilecektir.

Engelli Raporundaki %40 Engel Oranı Ne İşe Yaramaktadır?
Engelli sağlık raporunda %40 engel oranı olan kişiler kendilerine sağlanan birçok temel haktan yararlanabilirler. %40 oranında engelli raporu olan kişiler devletin sağladığı hak ve avantajlardan daha fazla ölçüde yararlanabilirler. Temel engelli olarak değerlendirilen %40 oranı rapor sahiplerinin tüm haklara erişmesini sağlayacaktır.

Engelli Raporu Almanın Aşamaları Nelerdir?
2020 engelli raporu başvurusunda izlenmesi gereken adılar aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

Devlet hastanesinden engelli raporu başvurusu yapıldıktan sonra, hastaneye gidilmesi ve sağlık kurulunun toplandığı günlerin tespit edilmesi gerekir.
Sağlık kurulunun toplandığı günlerde engelli bireylerin hastaneye gitmesi gerekir. Sağlık kurulu raporu muayenesi için ilgili vezneden sıra alındıktan sonra, engelli raporu başvuru formu doldurulmalıdır.
Vezne tarafından teslim alınan evraklar sisteme işlendikten sonra, muayene aşamasında kullanılacak belgeler ve formlar hastalara teslim edilmektedir. Vezne memurunun verdiği evraklar kaybedilmemeli ve her muayene aşamasında doktorlara imzalatılmalıdır.
Hastane tarafından verilen evrakta yer alan bölümlere gidilerek, hastanın muayeneden geçmesi sağlanmalıdır. Muayene tamamlandıktan sonra, ilgili doktor evrakları doldurmalı ve imza atmalıdır.
Evrakta yer alan muayeneler tamamlandıktan sonra, doldurulan evraklar engelli raporu toplama görevlisine teslim edilmelidir.
Rapor görevlisi inceleme yaptıktan sonra, sağlık kurulu evraklarının ne zaman teslim alınabileceği belirlenecektir.
Rapor görevlisi tarafından belirtilen tarihte hastaneye giden hastalar ya da hastalara vasi olarak atanan kişiler, hastaneye giderek sağlık kurulu evraklarını teslim almalıdır. Engelli sağlık raporu almaya hak kazanan vatandaşlar, belirtilen tarihte engelli raporunu da teslim alabilirler.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Engelli sağlık raporu başvurusundan sonra, e-devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu evrak kayıt sisteminden başvuru sorgulaması yapılabilir. Engelli sağlık kurulu raporunun sorgulanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

E-Devlet Sistemi Engelli Raporu Sorgulaması:

turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet ana sayfası açılmalıdır.
Ana sayfanın sağ üst köşesindeki “Giriş Yap” butonuna tıkladıktan sonra, e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.
T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
E-devlet girişi tamamlandıktan sonra, e-hizmetler bölümü üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçimi yapılmalıdır.
Sosyal güvenlik kurumu sayfası açıldıktan sonra Evrak Kayıt” sisteminden engelli sağlık kurulu raporu sorgulanabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Engelli Raporu Sorgulaması:
Sosyal Güvenlik Kurumu evrak kayıt ve tespit sitesi kullanılarak, engelli raporu sorgulaması yapılmaktadır.
Engelli Raporu Sorgulaması İçin TIKLAYIN
“Giriş Yap” butonuna tıklayan kişiler, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini kullanarak sistem girişini tamamlamalıdır. Mobil imza ya da e-imza uygulaması aktif olan kişiler, bu sistem üzerinden de giriş yapabilirler.
Sistem girişi tamamlandıktan sonra, SGK Evrak Takip bölümü açılmalıdır.
Engelli raporu alma hakkı kazanan vatandaşlar, sorgulama ekranında tüm bilgileri teyit edebilirler. Engel raporunun oranı ve diğer bilgileri, sorgulama ekranında yer alacaktır.
2020 engel raporu başvurusu onaylanmadığı zaman, başvuru sorgulama ekranında herhangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.
Engelli raporu için sağlık kurulu raporu başvurusu yapılan hastanelere bizzat gidilerek, raporun onaylanıp onaylanmadığı teyit edilebilir. Engellilerin kendileri, aile üyeleri ya da vasileri tarafından, 2020 sorgulaması yapılmaktadır.

Sağlık Kurulu Raporu Teslim Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Engelli sağlık raporunun kuruldan teslim alınması esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Kurum tarafından verilen 2020 raporu kopyalı olacak şekilde teslim alınmalıdır.
Raporun aslına ek olarak verilen örneklerin üzerinde “Aslı Gibidir” ibaresi yer almalıdır.
Aslı gibidir kaşesiyle hazırlanan kopya raporlar, asıl raporun yerine geçmekte ve raporun talep edildiği tüm kuruluşlarda geçerli olmaktadır.
Üzerinde “Aslı Gibidir” kaşesi bulunmayan rapor kopyaları, resmi geçerliliğini yitirmektedir. Resmi geçerliliği olmayan engelli raporları, herhangi bir kurum tarafından kabul edilmez.
Engelli Raporunun Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir?
Engelli raporuna sahip olan vatandaşlar, normal vatandaşlara ek olarak belli başlı ayrıcalıklardan faydalanmaktadır.

Engelli raporu bulunan kişilere verilen ayrıcalıklar şunlardır:

Ülke içerisindeki toplu taşıma araçlarının tamamı, ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Engellilere refakat eden bir kişi için de ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı tanınmaktadır.
Uçak, otobüs ve gemi biletleri indirimli olarak alınmaktadır.
Yurtiçi tren hatlarında, ücretsiz olarak seyahat etme hakkı bulunmaktadır.
Rapor sahibi kişilere, ÖTV olmadan araç alma hakkı tanınmaktadır.
200 m2 genişliğe kadar olan konutlarda, emlak vergisi talep edilmemektedir.
Devlet dairelerine bağlı olan tüm kurum ve kuruluşlarda öncelik hakkı elde edilmektedir.
ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda, kişilere uygun ayrıcalıklı oturum düzenlenmektedir.
Gelir vergisi indiriminden faydalanılır.
GSM operatörleri tarafından özel indirimler kullanılmaktadır.
Yukarıdaki ayrıcalıklardan faydalanmak için en az %40 oranında engele sahip olunması gerekir.

Engelli Raporunun Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
Engelli raporunun geçerlilik süresi, kişilerin engel durumuna göre belirlenmektedir. %40 üzerinde engeli bulunan ve tedaviye yanıt verecek durumdaki hastalara, süreli engel raporu verilmektedir. %90 üzeri engele sahip olan kişilere, süresiz engelli raporu hakkı tanınır ve raporun tekrar yenilenmesi gerekmez.

%40 ve üzerinde engel raporu alan ancak engel durumu artış gösteren kişiler, rapordaki engel oranının yükseltilmesi için tekrar muayeneden geçmelidir. Süreli olarak hazırlanan engelli raporunun geçerlilik süresi dolduktan sonra, raporun yenilenmesi için başvuru yapılmalıdır.

Engelli Raporu Hesaplama Örneği
Engelli raporu hesaplaması işlemini bir örnek ile açıklamak gerekirse;

Kişinin 2 engel durumu olduğunu düşünelim.
Kişinin gözlerinde %50 oranında engel, işitme durumunda ise %12’luk engel oranı olduğunu varsayalım.
Kişinin yüksek orana sahip olan engeli gözlerinde bulunduğu için öncelikle %50’lik engel oranının %100’den çıkarılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek sonuç %50 olacaktır.
İkinci işlem olarak elde edilen %50 sonucunun ikinci engel durumu olan işitme oranı ile çarpılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek olan sonuç ise 600 (50 x 12) olacaktır.
Elde edilen sonucun 100’e bölünmesi gerekmektedir. 600/100 işleminde elde edilen oran 6 olacaktır. Bu durumda %6’lık oranın en yüksek olan gözlerde bulunan engel oranına eklenmesi gerekmektedir.
%50+%6 işlemi sonucunda kişinin engel oranı %57 olarak hesaplanacaktır.
İlgili kişi 60 yaşın üzerinde ise engel oranına %10 ekleme yapılacak ve sonuç %67 olacaktır.
Engelli Raporu Hesaplamalarında Engel Durumları
Engelli raporu hesaplamalarına dahil edilen engel durumları şu şekilde sıralanabilmektedir;

Kulak burun ve boğaz
Zihinsel, davranışsal ya da ruhsal hastalıklar
Deri
Görme
İşitme
Kardiyovasküler
Hemopoetik
Kadın hastalıkları
Sindirim
İdrar yolları
Hormon (Endokrin)
Yanıklar
Solunum
Kas ve iskelet
Sinir
Onkoloji (kanser)
Diğer
Yukarıda sıralanan engel durumlarında sahip olunan engel oranları üzerinden engelli raporu hesaplamaları yapılmaktadır. Kişin Engelli Sağlık Kurulu Raporu alabilmesi için %40 ve üzeri engel oranının bulunması gerekmektedir. Balthazard hesaplama programları kullanılarak da engelli raporu hesaplaması kolayca yapılabilmektedir.

Kişinin engel rapor oranına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Sonuç olarak belirlenen oranda hata olduğu düşünülüyorsa başvuru yapılarak tekrar değerlendirme istenebilmektedir.

1 thought on “Engelli Sağlık Raporu Nasıl Hesaplanır, Nereden Alınır ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir