En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Kadar?

2020 yılında en düşük sigorta primi 2.943 TL ve en yüksek sigorta primi de 22.072,50 TL olmaktadır. Asgari ücretin zamlanması ile beraber belirlenen sigorta primi tutarlarıdır. Tavan tutar, taban tutarın yedi buçuk katı olarak hesaplanmaktadır. Günlük taban tutar 98.10 TL olurken, tavan tutar 735.75 TL olmaktadır.

Sigorta Primlerini Ödeyen Kimdir?
Sigorta primlerinin ödenmesinin sorumluluğu işverene ait olmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dikkate alınarak, sigorta primleri ile ilgili kurallar belirlenmektedir. Buna göre aslında sigorta primleri hem işçiden hem de işverenden tahsil edilmektedir.

İşverenden alınan prime işveren payı, işçiden alınan prim tutarına ise işçi payı ismi verilmektedir. Ancak işçi payının ödemesini de işveren yapmaktadır.

En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Neye Göre Belirlenmektedir?
Sigorta primi hesaplanırken dikkate alınması gereken kurallar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi kapsamında anlatılmaktadır.

Bu kurallar ise aşağıda açıklanmıştır:

Sigorta primine esas kazancın üst sınırı hesaplanırken alt sınırın yedi buçuk katı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.
Sigorta primine esas kazancın alt sınırı belirlenirken dönemin asgari ücret tutarının otuzda biri üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bir günlük asgari ücretin otuzda biri hesaplanmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişinin yurt dışında çalışıyor olması durumunda, çalıştığı ülke ile Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesinin olup olmadığına bakılmalıdır. Sözleşme olan ülkelerde SGK tavan ücreti 7.5 kat üzerinden hesaplanmalıdır. Ancak sözleşme olmayanlarda bu oran 3’e düşmektedir.
En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primine Esas Ücretler Ne Kadardır?
Sigorta primine esas tavan ve taban ücretleri, 01.01.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihi arasında olmak üzere belirlenmiştir. Alt sınır 2.943 TL’dir. Üst sınır ise, yani SGK tavan ücreti 22.072,50 TL’dir.

Yıllara Göre En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primleri Ne Kadardır?
Geçtiğimiz senelerde SGK tavan ve taban ücretlerinin tutarları aşağıdaki gibidir:

2020 yılında sigorta primi için belirlenen alt sınır; günlük 98.10 TL ve aylık 2.943 TL’dir. SGK tavan ücretine bakıldığında ise; günlük en fazla 735.75 TL ve 30 günlük 22.072,50 TL olabilmektedir.
2019 yılı için belirlenmiş olan 30 günlük SGK taban tutarı 2.558,40 TL’dir. Günlük olarak da 85.28 TL’ye denk gelmektedir. Tavan tutara bakıldığında ise; günlük 639.6 TL, aylık 19.188 TL’ye denk düşmektedir.
2018 yılı içerisinde ödenmesi istenen günlük taban tutar 67.65 TL, tavan tutar 507.38 TL olmaktadır. 30 günlük taban tutar ise 2.029,50 TL, tavan tutar 15.221,40 TL’dir.
En Düşük ve En Yüksek Sigorta Primi Ne Baz Alınarak Hesaplanır?
Prime esas kazanç tutarı baz alınarak sigorta priminin tutarı belirlenmektedir. Prime esas kazanç tutarı için belirlenmiş bir alt ve üst sınır vardır. Bu sınırlar dışında bir tutarda sigorta priminin ödenmesi mümkün olmamaktadır. Prime esas kazancın alt ve üst sınırları aynı zamanda, SGK taban ve SGK tavan ücreti olarak da geçmektedir.

2020 Yılının Brüt Asgari Ücreti Ne Kadardır?
Açıklanan enflasyon oranı ile beraber 2020 yılının ocak ayında yapılan son zamma göre, asgari ücretin brüt tutarı 2.943 TL’dir. Net asgari ücret tutarı ise, 2.324,70 TL olarak belirlenmiştir. Sigorta primi hesaplamaları brüt asgari ücret tutarı üzerinden yapılmaktadır.

Brüt Asgari Ücretin İşverene Maliyetinin Hesaplaması Nasıldır?
Bir iş yerinde brüt asgari ücret ile çalışan kişinin işverenine maliyeti aşağıda detaylandırılmıştır:

Brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL’dir.
%14 oranında SSK işçisinden 412.02 TL prim alınmaktadır.
%1 orana denk gelen 29.43 TL işsizlik için işçiden alınmaktadır.
23 TL aylık gelir vergisi alınmaktadır.
34 TL damga vergisi kesilmektedir.
Kümülatif vergi matrahı 501.55 TL’dir.
103,98 TL net asgari ücrettir.
Bekar ve çocuksuz çalışan için 220.73 TL asgari geçim indirimi bulunmaktadır.
Toplamda 2.324,70 TL ele geçmektedir.
SSK işverenden 456.16 TL, %15.5 oranında prim alınabilmektedir.
İşsizlik için işverenden %2 oranında 456.16 TL prim ödemesi alınmaktadır.
Toplamda işçinin işverene maliyeti 3.458,03 TL olmaktadır.
Asgari Geçim İndirimi Neye Göre Hesaplanmaktadır?
AGİ hesaplaması yapılırken; çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı, eşinin sigortalı olup olmaması gibi durumlar dikkate alınmaktadır. Asgari geçim indirimi hesaplamasını etkileyen faktörlerin oranları şöyledir:

Çalışanın kendisi için %50
Sigortalı olmayan ve bir işte çalışmayan eşi için %10
İlk iki çocuk için %7.5
Aileye katılan üçüncü çocuk için %10
Sahip olunan dördüncü ve diğer çocuklar için %5
Asgari Geçim İndirimi Kime Ne Kadar Ödenmektedir?
Ödenen asgari geçim indirimi tutarı için örnekler şu şekildedir:

Bekar çalışanlara 220.73 TL ödeme yapılmaktadır.
Evli çalışanların eşlerinin de çalışması durumunda 220.73 TL, eşlerinin çalışmaması halinde 264.87 TL ödenmektedir.
Evli ve 1 çocuk sahibi bireylerin eşleri çalışır ise; 253.83 TL verilmektedir. Eşin çalışmaması durumunda bu tutar 297.98 TL’ye çıkmaktadır.
2 çocuğu olan evli bir çiftin ikisi de çalışır ise; 286.94 TL ödeme yapılmaktadır. Eşlerden sadece birinin çalışması durumunda, kişinin maaşına 331.09 TL eklenmektedir.
Bağ-Kurlular İçin Hesaplanan Sigorta Primi Ne Kadardır?
Bağ-Kurlular serbest meslek çalışanları ve tarımsal faaliyet gösteren çalışanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bağımsız olarak faaliyet gösterenler için belirlenen aylık prim ödemesi 1.015,34 TL’dir. Ödemelerini düzenli yapanlara 5 puanlık bir indirim hakkı tanınmaktadır. Bu hak kapsamında aylık 868.19 TL ödenmesi gerekmektedir.

Tarımsal faaliyet gösteren Bağ-Kurluların prim tutarları aylık 30 gün üzerinden hesaplanmamaktadır. Prime esas günlük kazançları baz alınarak, bu tutarın 27 katı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Alınan kat sayısı her sene bir puan arttırılmaktadır.

Dolayısı ile 2023 yılında, 30 kat üzerinden hesaplama yapılacaktır. Ardından 2023 yılında bu oran sabitlenecektir. Aylık ödemeleri gereken prim tutarı 913.80 TL’dir. İndirim teşviki 5 puandır ve bundan yararlananlar 781.36 TL ödeme yapmalıdır.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadardır?
İsteğe bağlı sigorta primi ödemek isteyenler, prime esas aylık kazançlarının %32’si oranında ödeme yapmalılardır. 2020 yılında bu tutar 941.76 TL olarak hesaplanmaktadır. Eğer ev hizmetlerinde 10 günden daha kısa sürede sigorta olarak isteğe bağlı ödenir ise; bu durumda yapılan sigorta iş kazası veya meslek hastalığı sigortası olarak geçmektedir.

Bu kişilerin prime esas günlük kazancın alt sınırının %2’si oranında ödeme yapması gerektiği için günlük 1.96 TL ödeme yapması gerekmektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden daha uzun süre çalışanlar ise; günlük 31.88 TL prim ödemesi yapmalılardır.

Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Kadardır?
Genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından karşılanabilmesi için hanede kişi başına düşen gelirin, dönemin asgari ücretinin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu da 981 TL’ye denk gelmektedir. Sigorta primi ödemesi devlet tarafından karşılanmayanların aylık 88.29 TL prim ödemeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir