Doğum İzni Kaç Gündür, Nasıl Hesaplanır ?

Doğum izni hesaplaması, annenin alacağı izin zamanına göre yapılmaktadır. doğum izinleri, normalde doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta şeklinde verilmektedir. 16 hafta süreli doğum izni, bazı durumlarda 8+8 şeklinde değil, 10+6 ya da 6+10 şeklinde de kullanılabilmektedir. Bunun yanında çoğul doğumlar, annede veya bebekte meydana gelecek sağlık durumu değişiklikleri gibi nedenler doğum izninde değişikliklere neden olur.

Anneler Doğum İznini Kaç Gün Kullanabilir?
Anneye verilecek doğum izninin kullanımı toplamda 16 hafta ile sınırlandırılmıştır. Doğum sürecinde meydana gelen aksiliklerden dolayı herhangi bir sağlık problemi olursa, doğum izni 18 haftaya kadar uzatılabilmektedir. Bu izinlere ek olarak annelere verilecek ücretsiz izinler de söz konusudur. Annelere, herhangi bir sağlık sorunu yoksa 12 ay, sağlık sorununun olması durumunda 24 ay süre ile ücretsiz izin verilebilmektedir.

Doğum İzninin Özellikleri Nelerdir?
Doğum izninin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Doğum izni süresinin artması için şart, doktorun sağlık raporunda toplam doğum izni süresini beyan etmesidir. Doktor talebi ile doğum izni arttırılabilir.
Doktor talebi ile 18 haftanın üzerine çıkan izinler, ücretsizdir.
SSK’lı kadına, gebelik süresince verilecek kontrol izinlerinde ücretli izin tarifesi uygulanmaktadır.
Gerekli durumlarda doktor raporu ile hamile kadının doğum sonrası çalışma şekli değiştirilebilir. Doktor raporu ile hamile kadın, hafif işler kategorisine kaydırılabilir.
Hafif işlere kaydırılan kadınlar için maaş değişikliği söz konusu olamaz.
Doğum iznini kullanan kadına, çocuğu 1 yaşına gelene kadar süt izni de verilmelidir. Bu izin ile kadın, günün belirli saatlerinde çocuğunu emzirmek için işten ayrılmalıdır.
Doğum İzni Nasıl Alınır?
Doğum iznini almak için yapılması gereken doktordan rapor almaktır. Kadın, gebe olduğuna dair raporu çalıştığı kurumun insan kaynakları veya muhasebe birimine teslim eder. Devlet hastanelerinin doğum servisinden alınmakta olan bu belge ile kişiler, işverenlerine başvuru yapmalıdır. Yapacakları başvuru kayda geçer geçmez kişilerin doğum izni tarihleri onaylanır. Doğuma ilişkin süt parası ve süt izni gibi izinlerden yararlanılması, doğum sonrasında rapor parasının alınması gibi avantajlardan yararlanabilmek için kişilerin doğum izinlerini kullanmaları gerekmektedir.

Babalar İçin Doğum İzni Ne Kadardır?
Babalar için doğum izni hem kamu kuruluşlarında hem özel kurumlarda geçerlidir. babalar da artık anneler gibi izne tabi tutulmaktadır. Babaların kullanacakları doğum izni için kamu ve özel kurumlarda değişiklikler yapılmaktadır. devlet memurlarının izinlerini belirten yasaya göre babalara 10 günlük ücretli izin imkanı sunulmaktadır.

Özel sektörde veya kamuda çalışan sözleşmeli personele ise 2 günlük babalık izni verilmektedir. Taşeron işçiler için de aynı şekilde 2 günlük izin uygulanmaktadır. Doğumda meydana gelecek bir sorun durumunda veya ücretsiz iznin devreye alınması istenmesi durumunda ise babalıkta verilecek doğum izinlerinin toplamı 5 gün olarak belirlenmiştir.

Doğum İzni Süresi Toplamda Ne Kadardır?
Doğum izni süresinin toplamı, herhangi bir sağlık sorununun olmaması durumunda 18 haftadır. Ancak ücretsiz izinler de kullanılacaksa süre 2 yıla kadar uzayabilir. Kadın, süresini istediği şekilde kullanabilir. Dilerse 16 haftalık temel süreyi 13+3 şeklinde dahi kullanacaktır. Kullandığı izinlerde rapor parası şeklinde parasını almaya devam eder. ancak doğum olayının plansız bir şekilde gerçekleşmesi durumunda izinlerde de değişiklik meydana gelecektir.

Doğum Sonrasında Doğum İznine Eklenen Süreler Nelerdir?
Doğum sonrasında izne eklenen süreler, bebeğin veya annenin sağlık durumunun iyi olmaması durumlarıdır. Doktor raporu ile annenin sağlık durumunun görev yapmaya elverişli olmadığı kanısına varılıra, bunun için izin süresinin uzatılmasına karar verilir. özellikle doğum sonrasında bu raporun alınması için annenin eğer fiziksel bir rahatsızlığı yoksa, doğum sonrası depresyon yaşıyor olması gerekmektedir. raporun doğum sonrası depresyon tanısı bulunan anne için ek olarak 3 hafta doğum sonrası izin verilebilir. Anneye verilecek fizyolojik raporun süresi en fazla 5 hafta, psikolojik içerikli raporların içeriği en fazla 3 hafta olabilir.

Doğumdan sonra bebeğin sağlık durumu nedeniyle annenin hastanede kalması gerekirse, anneye refakatçi raporu yazılır. Böylece anne de bebekle birlikte 5 haftaya kadar hastanede kalabilir. Rapor süresince bebek ve annenin durumunda iyileşme gözlenirse, raporun iptali söz konusu olabilir.

Doğum Zamanında Değişiklik Durumunda Doğum İzni Nasıl Hesaplanır?
Doğumun erkene ya da geçe alınması durumunda annenin en az 16 haftalık izni kullanma hakkı vardır. Bu durumda iznin doğum öncesi ve doğum sonrası kısmında orantısızlık olabilir. Doğum öncesinde 3 hafta, doğum sonrasında 13 hafta izin kullanılması söz konusu olabilecektir.

Bebeğin tahmin edilen doğum gününden geç doğması durumunda ise anne doğum zamanından tahmini doğum zamanına kadar da izinli sayılır. Aradaki fark anneye izin süresi olarak verilir.

Ölü Doğum Durumunda Doğum İzni Verilir Mi?
Ölü doğumda doğum izni kullandırılmaktadır. Anne eğer düşük yaptıysa doğum izni kullanamaz. Ancak bebek doğmuş ve doğduktan sonra vefat etmişse, doğum olayı gerçekleştiği için izin kullanabilir. Kadın memurun düşük yapması durumunda rapor alarak iş izni istemesi normaldir. Bu durumda rapor süresince anne izinli sayılabilir. Ancak ölü doğumda, doğum izninin tamamının kullanılmasına karar verilir. bu izin, bebek ne durumda doğarsa doğsun annenin hakkıdır.

Annenin Vefat Etmesi Durumunda Babaya Doğum İzni Verilir Mi?
Anne vefat ederse babaya doğum izni verilmektedir. Bu durumda annenin kullanmadığı doğum izni, babaya devredilir. Anne, doğum öncesinde 4 hafta izin kullanmış ve doğum sırasında vefat etmişse, babaya kalan 12 haftalık dönem devredilir. Ancak bu devrin gerçekleşmesi için babanın bu durumu en yakın sigorta müdürlüğüne bildirmesi gerekir. Bildirme işlemleri yazılı ve sözlü olarak yapılmalıdır.

Öğretmenler İçin Doğum İzni Nasıl Hesaplanır?
Öğretmenlere verilecek doğum izni, tatil dönemine denk gelmesi durumunda hesaplanmaz. Ancak öğretmenin doğum iznini doğumdan sonraya atarak tatili uzatmasına izin verilmez. Yaz tatilinde doğum yapan bir öğretmenin, doğum tarihinden önce kullanması gereken izni doğum sonrasına atıp tatilini uzatma planı yapmasına izin verilmemektedir. Ancak öğretmen, seminer dönemi meydana gelecek doğumda izin istemek için raporunu kullanmalıdır. Böylelikle yaz da olsa seminer döneminde okula gitmek zorunda değildir.

Doğum İzninde Maaş Kesintisi Yapılır Mı?
Doğum izni kullanımında maaş kesintisi yapılması söz konusu olamaz. Doğum izni almış bir anneye doğum izni süresince maaş kesintisi uygulanması yasal değildir. Anneye verilen doğum sonrası 16 haftalık izin süresince, anne iznini istediği şekilde kullanabilir. 16 haftayı geçmediği sürece anneye herhangi bir maaş kesintisi uygulanmaz.

Doğum İzninin Kullandırılmaması Durumunda Ne Yapmak Gerekir?
Doğum iznini kullandırmayan işveren şikayet edilmelidir. Bu konuda mobbinge maruz kalan işçinin bunu ilgililere bildirmesi yeterlidir. İşçiye doğum izni kullandırılmaması yasal değildir. Öğretmenlerin bu durumu ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirmesi gerekir. Eğer sağlık sektöründe iseniz sağlık bakanlığına bağlı birimlere, diğer sektörler için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu durumu bildirmek gerekmektedir. Bu sayede doğum izni başlığı altında tazminat ve şikayet hakkı elde edersiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir