Borsada yabancı oranı tarihi dipte

Borsada yabancı takas oranı yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsada yabancı yatırımcıların 2012 sonlarında yüzde 67’yi bulan yabancı takas oranı 25 Ma­yıs itibarıyla yüzde 27,85 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Borsa­da yabancı takas oranı 2020 yılının başına dek yüzde 60-65 aralığında seyreder­ken bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Yaban­cı takas oranı 2020 sonun­da yüzde 49 seviyesine, 2021 sonunda yüzde 40 seviyesi­ne, 2022 sonunda ise yüzde 29 seviyesine geriledi. Bor­sada yabancı çıkışının 2023 yılında da devam etti. TCM­B’nin haftalık yayımladığı menkul kıymet istatistikleri incelendiğinde yabancı yatı­rımcının 5 Mayıs itibarıyla yıl başından bu yana net his­se satışının 1 milyar doları aştığı gözlendi.

Yabancının 2023’te hisse satışı 1 milyar doları aştı

Yabancı yatırımcı son dört haftayı toplamda 385 mil­yon dolarlık net hisse satı­şıyla tamamladı. Yabancı ya­tırımcı 2020 başlarına dek dolaşımdaki hisse senetleri­nin yaklaşık üçte ikisine sa­hipken son verilere göre bor­sada yabancıların sahip ol­duğu hisse miktarı üçte bire geriledi. Türkiye’ye yaban­cı yatırımcı girişi, üç büyük kredi derecelendirme kuru­luşunun ülke kredi notlarını 2003-2012 yıllarında yük­seltmesiyle yükseliş ivme­sine girmişti. 2016 yılından sonra ülke kredi notlarında indirimler gelse de borsa­da yabancı takas oranı 2020 yılının ortalarına dek yatay seviyelerde seyretti. 2012- 2020 yılları arasında yaban­cı takas oranı ortalama yüz­de 65 seviyelerinde kalsa da hisseyi elde tutma süresi­nin TÜYİD verilerine göre önemli ölçüde kısaldığı göz­lendi. Buna göre 2012 sonun­da yabancıların hisseyi elde tutma süresi 389 gün iken bu süre 2020 sonunda 74 güne ve 2022 sonunda 29 güne ka­dar gerilemişti. Son 10 yıllık süreçte yabancıların hisseyi elde tutma süresi 10’da birin de altına gerilerken yerli ya­tırımcılarda da yabancılar­daki kadar olmasa da azalış görüldü. Yerli yatırımcıların 2012 sonunda 46 gün olan hisse tutma süresi 2022 so­nunda 27 güne geriledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir