2020 İŞKUR İşsizlik Maaşı Ne Kadar, Nasıl Alınır ?

İşkur’dan verilen işsizlik maaşları işten çıkarılmış olan sigortalı kişilere verilmektedir. İşsizlik maaşını alabilmek için işten çıkan kişilerin bir ay içerisinde Türkiye İş Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir. Yapılan başvurular neticesinde kişiler her ayın beşinde maaşlarını alabilmektedir. Ancak kişinin İşkur üzerinden işsizlik maaşı alabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Buna göre:

Kişinin işten çıkarılmış olması gerekmektedir.
Kişinin işsizlik maaşı alabilmesi için otuz gün içerisinde İşkur’a başvurması gerekmektedir.
Başvurular direkt olarak İşkur bürolarına ya da elektronik ortam üzerinden yapılabilmektedir.
2020 İşsizlik Maaşı Hesaplamsı Nasıl Yapılır ?
İşsizlik maaşı hesaplaması kişinin aldığı aylığa göre yapılmaktadır. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık göstermektedir. Ancak bu maaş oranlarının belirli bir tavan ve taban fiyatları bulunmaktadır. Buna göre 2020 senesinde işsizlik maaşları en düşük 1.177 ve en yüksek 2.354 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı hesaplamasını yapmak için vatandaşların işsiz kalmadan önceki son dört ay içerisinde aldıkları brüt ücretin yüzde 40’ı hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının kaç ay alınacağına ve ne kadar bir maaş alınacağına dair tüm unsurlar, kişinin aldığı maaşlara göre belirlenmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
İşsizlik maaşı şartları ve işsizlik maaşının ne kadar olacağına kişinin aldığı maaşa göre karar verilmektedir. Özellikle sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi faktörler, işsizlik maaşı için direkt olarak belirleyici olmaktadır.

Buna göre:

600 gün sigortalı olarak çalışmış kişiler, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı şekilde çalışmış olan işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışmış işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.
Örnek İşsizlik Maaşı Hesaplaması

Son 3 yıl ödenen prim gün sayısı : 600 ile 899
Son 4 ay alınan brüt maaş ortalaması : 3.000 TL
Sonuç

İşsizlik Maaşı Alabileceğiniz Süre: 6 ay
Günlük İşsizlik Ödeneği (Brüt): 40,0 TL
Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.200,00 TL
Damga Vergisi Kesintisi (%0,759): 9,71 TL
Aylık İşsizlik Maaşı (Net): 1.190,89 TL
6 Ay Boyunca Alabileceğiniz Toplam İşsizlik Maaşı (Net): 7.145,34 TL
2020 Yılı için En Düşük (Taban) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 1.177,20 TL (Ek bilgidir.)

2020 Yılı için En Yüksek (Tavan) Aylık İşsizlik Maaşı (Brüt): 2.354,40 TL (Ek bilgidir.)
İşsizlik maaşının ne kadar olacağına ve ne kadar süre ile verileceğine son dört ay yatan maaş miktarına göre karar verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?
İşsizlik maaşı kullanımı için belirtilen temel koşullar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

İşten ayrılma nedeninin, işçilerin isteği ya da kusurundan kaynaklanmaması gerekmektedir. İş sözleşmesi, çalışanın iradesi ve isteği dışında feshedilmeli, fesih sebebinde iş veren haklı olmamalıdır.
Sigortalının çalışması için hazırlanan iş sözleşmesinde, en az 120 günlük çalışan olarak kayıt açılması gerekir.
İş sözleşmesinin iptal edildiği tarihten önceki son 3 ay içerisinde, en az 600 günlük işsizlik primi ödemesi yapılmalıdır.
İş sözleşmesinin iptal edildiği ve iş akdinin sonlandırıldığı tarihten itibaren, en geç 30 gün içerisinde İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yapılmalıdır. 30 günün ardından yapılan işsizlik ödeneği başvurularında, geç kalınan süreler toplam işsizlik ödeneği süresinden çıkarılır ve bu süre için ek ödeme yapılmaz.
İŞKUR tarafından kurulan iş arayan listesinde, işsizlik ödeneği talep eden kişilerin de yer alması gerekir.
İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitimlere katılım sağlanması, bu süreçte İŞKUR kapsamında bulunan işlerden bir tanesinin tercih edilmesi gerekir.
İŞKUR kapsamında bulunan işlerin nedensiz yere geri çevrilmesi, İŞKUR işsizlik ödeneği kullanım haklarını ortadan kaldırmaktadır.
İşsizlik ödeneği başvuruları, bizzat işten çıkarılan kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
Kendi isteğiyle istifa eden ya da iş sözleşmesinin fesih edilmesine yol açan herhangi bir kusur işleyen kişiler, İŞKUR kapsamında verilen işsizlik ödeneğinden faydalanamazlar.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?
İşsizlik maaşında kesinti yapılması çeşitli durumlarda belli olmaktadır. Eğer işçinin aranan şartları yerine getirmemesi ve yapılan fazla ödemelerin yasal faizi ile beraber İşkur’a ödemek zorunda olmaktadır.

İşsizlik maaşında kesinti yapılabilecek durumlar ise:

Mahkeme kararı ile beraber işçinin işe iade edilmesi durumu söz konusu olmuş ise,
İşçiye emekli maaşı bağlanmış ise,
İşçinin yeni bir işe başlama durumu söz konusu ise,
Sağlık Kuruluşundan rapor alması durumunda,
İkamet adresinde değişimler meydana gelmiş ise,
Askerlik durumundaki değişimler meydana gelmiş ise kesintiler meydana gelebilmektedir.

Bu gibi durumlarda 15 gün içerisinde durumun İşkur’a bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, fazla ödemeler yasal faizi ile beraber İşkur’a ödenmek zorunda olacaktır.

İşsizlik Maaşının Limitleri Nasıl Belirlenir?
İşsizlik maaşı için belirlenen alt ve üst limitler, aşağıda yer almaktadır:

İşsizlik maaşının limiti belirlenirken, son 4 aylık çalışma süresinde elde edilen prime dayalı esas kazançlar dikkate alınmaktadır.
İşten çıkmadan önceki son 4 ayda asgari ücret alan bir kişi, 1.168,27 TL işsizlik maaşı almaktadır.
Son 4 ayda aldığı maaş tutarı 3.500 TL olan kişiler, toplamda 1.389,37 TL işsizlik ödeneği alacaktır.
Son 4 ay içerisinde 6 bin TL maaş alan kişiler, aylık 2.336,53 TL işsizlik ödeneği kullanacaktır.
İşsizlik Maaşı Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?
İşsizlik maaşı sorgulama işlemleri için e-devlet sistemi kullanılmalıdır. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden, giriş sayfası açılmalı ve e-devlet şifresiyle sistem girişi tamamlanmalıdır. Ana sayfada yer alan “E-Hizmetler” bölümü üzerinden, “Kurumlar” seçimi yapılmalı ve “İŞKUR” sayfası açılmalıdır. İŞKUR işlemlerinin yapıldığı bölüm açıldıktan sonra, işsizlik maaşı başvurusu için sorgulama başlatılabilir.

İşsizlik maaşı sorgulaması sonrasında, onaylanan ödeneklerin tüm detaylarına erişilecektir. Alınacak maaşın tutarı, ödemenin yapılacağı tarihler, işsizlik maaşı kullanım süreleri ve ödeme yöntemleri, sorgulama ekranında detaylıca belirtilecektir. İşsizlik maaşı başvurusu geri çevrildiği zaman, sorgulama ekranında hiçbir bilgiyle karşılaşılmayacaktır.

Buna göre:

E-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir.
E-devlet şifresi olmayan kişilerin bu şifreyi herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında temin edebilir.
Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına bireysel işsizlik maaşı ya da İŞKUR yazılmalıdır.
Çıkan sayfa üzerinden işsizlik maaşı durumunun sorgulamasını yapabilirsiniz.
E-devlet sistemi dışında, bizzat İşkur dairelerine giderek, sorgulama sistemlerini yapabilirsiniz. Özellikle hizmet akdi ile bir işyerinde çalışan kişilerin; istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına karşın herhangi bir kasıt unsuru bulunmadan işini kaybeden kişiler, geçici olarak bu maaşı almaya hak kazanmaktadır. İşsizlik maaşı, vatandaşların doğal bir hakkıdır. Ancak tüm koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kişi, işsizlik maaşı alma hakkını kaybedecektir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?
İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar yasalar çerçevesine göre belirlenmiştir. Sigortalı bir işte çalışan kişiler; istek ve kusuru olmadan işsiz kalmış ise ve son üç sene içerisinde 600 gün işsizlik sigorta primi bulunuyorsa, işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış ise hizmet akdi feshi ardından İşkur’a şahsen ya da internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Buna göre:

İşsiz kalmış olan sigortalı kişinin son 3 sene içerisinde 600 gün işsizlik sigorta priminin olması gerekmektedir.
Kişinin işten ayrılmadan önceki 120 gün hizmet akdinin olması gerekmektedir.

Hizmet akdi feshinden sonraki 30 gün içerisinde İşkur’a şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir.
Özellikle elektronik ortamda başvuru yapan kişilerin İşkur’a ayrı bir belge teslim etmeleri gerekmemektedir.
İşkur’a direkt olarak başvuru yapan kişilerin işsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişilerinn ise nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?
İşsizlik maaşı alabilecek işçiler belirli koşulları yerine getirmelidir. Öncelikli olarak işsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçiler;

Kendi istek ve kusuru olmadan işini kaybetmiş – işveren tarafından işten çıkarılmış olmalıdır.
Son 3 sene içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içerisinde hizmet akdine tabi çalışmış olması gerekmektedir.
Buna göre 4447 sayılı olan İşsizlik sigortası kanunu kapsamında içeriğin tanımlanmış olduğu işsizlik maaşı; sigortalı olarak çalışan kişiler için yasada bulunan şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu sayede geçici bir güvenlik sistemi oluşturulması gerekmektedir.
İşsizlik Maaşının Özellikleri Nelerdir?
İşsizlik ödenekleri, SGK kapsamında çalışan SSK ve Bağkur sigortalıları için hazırlanmıştır. Maaşları veren kurum, istihdamı destekleyen İŞKUR’dur. SGK’lı çalışanların iş sözleşmeleri, iş veren tarafından haksız olarak feshedildiği zamanlarda, kişilere işsizlik ödeneği verilmektedir. Sigortalılık süresince ödeme yapılan prim gün sayısına ve prim ödemesi değerine göre, işsizlik maaşının ödeme detayları değişecektir.

İşsizlik ödeneği kapsamında, kişilere sağlanan ödenek ve destekler şunlardır:

İşsizlik maaşı
Genel sağlık sigortası prim ödemeleri (GSS)
Mesleki alanda özel eğitim ve sertifikalar
Yeni iş istihdamı
İşsizlik maaşı kullanan kişiler, işe başladıktan sonra aldıkları ödemeyi geri vermek durumunda değildir. İşsizlik maaşı süresince, İŞKUR tarafından eğitimlere katılım sağlanmalı ve kurumun bulduğu işlerden bir tanesine girilmelidir. Sebepsiz yere işleri kabul etmeyen kişiler, işsizlik maaşı kullanım haklarını kaybedecektir.

İşsizlik Maaşı Başvurusunda Hangi Belgeler Talep Edilir?
İşsizlik ödeneği başvurusu için gerekli görülen evraklar, aşağıda listelenmiştir:

İşsizlik maaşı talep eden kişilere ait kimlik belgesinin aslı ve bir adet örneği
En son çalışılan işten ayılışı gösteren, işten ayrılma belgesi
İşsizlik ödeneği talebini beyan eden başvuru dilekçesi
İşsizlik maaşı başvuru formu
İkametgâh kaydı
SSK / Bağkur hizmet dökümü
Belirtilen evrakların İŞKUR’a teslim edilmesinin ardından, işsizlik maaşı başvurusu sisteme işlenecektir.

İşsizlik Maaşı İstifa Edene Verilir mi?
İstifa eden kişilerin işsizlik maaşı alması söz konusu olmamaktadır. İşsizlik maaşı almayı talep eden kişilerin işten işveren tarafından çıkarılmış olması gerekmektedir. Ancak bunun için işçinin herhangi bir ahlaksızlık ya da disiplinsizlik sebebiyle işten çıkmamış olmaması gerekir. Bu maaşı almayı hak eden kişilerin belirli sebeplerle işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Kendi isteği ile işten istifa eden kişilerin bu maaşı alabilmesi mümkün olmamaktadır.

Ancak:

İstifa eden kişilerin maaşı almaya hak kazanması için istifa etmeye zorlanmış ve bu durumun kanıtlanabilir olması gerekmektedir.
Çalışan kişinin iş yerine baskıya ya da istismara uğraması durumunda yasal yollarla hakkını arayan işçiler, bu aşamada işsizlik maaşı alabilmektedir.
İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İŞKUR ve e-devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapılmaktadır. E-devlet resmi internet sitesinden başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

E-Devlet İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin TIKLAYINIZ
E-devlet sisteminde bulunan “Giriş Yap” seçeneği tercih edildikten sonra, kimlik bilgileri doğrulanmalıdır.
Giriş ekranında kullanılabilecek giriş bilgileri, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin haricinde, mobil imza ya da online bankacılık sistemleri olabilir.
Giriş yapıldıktan sonra, işten ayrılma tazminatı ya da işsizlik ödeneği için başvuru oluşturulabilir.
İşsizlik Maaşı Ödemeleri Ne Kadar Süre Devam Eder?
İşsizlik ödeneğinin verilme süresi, SGK kapsamında prim ödemesi yapılan gün sayısına göre değişiklik gösterir.

Prime bağlı olarak verilen işsizlik maaşlarının ödeme süreleri şu şekildedir:

600 gün botunca sigortalı şekilde çalışan ve bu sürede kesintisiz prim ödemesi yapan kişilere, 180 gün boyunca işsizlik maaşı verilmektedir.
SGK kapsamında ödenen toplam prim gün sayısı 900 ve üzeri olan kişiler, düzenli şekilde işsizlik primi ödemek şartıyla 240 gün işsizlik maaşı alacaktır.
1080 gün boyunca sigortalı şekilde çalışan ve düzenli olarak işsizlik primini yatıran çalışanlara, 300 gün boyunca işsizlik maaşı ödemesi yapılacaktır.
İşsizlik maaşı ödemelerinin gerçekleştirilmesi için kişilerin en az 3 yıl sigortalı olması şart koşulmuştur. 3 yıl boyunca sigorta primi ödeme şartı getirilmemişken, sigorta başlangıcının en az 3 yıl önce yaptırılması zorunludur.

İşsizlik Maaşının Kesilmesine Yol Açan Durumlar Nelerdir?
İşsizlik ödeneğinin sonlanmasına yol açan durumlar, İŞKUR tarafından belirtilmiştir:

İŞKUR tarafından kişilere sunulan işlerin, herhangi bir geçerli sebep olmaksızın reddedilmesi durumunda, işsizlik maaşı alımları sona erecektir. İŞKUR’un belirttiği işlerin uzak olması, farklı ilçede yer alması, maaşlarının düşük olması ya da geçerli farklı bir sebebin bulunması, işsizlik maaşına etki etmeyecektir.
İŞKUR tarafından düzenli şekilde gerçekleştirilen denetlemeler sonucunda, işsizlik maaşı alan kişilerin kayıt dışı çalıştığı tespit edilirse, işsizlik maaşı ödemelerine son verilmektedir.
İşsizlik maaşı alınan tarihler içerisinde, farklı bir sosyal yardımdan faydalanılmasına izin verilmemektedir. Sosyal yardımlardan faydalanan ya da bu yardımlara başvuru yapan kişiler, işsizlik maaşı kullanım haklarını kaybedecektir.
İŞKUR kapsamında verilen mesleki eğitimlerin, geçerli bir sebep olmaksızın reddedilmesi durumunda, işsizlik maaşı ödemeleri kesilecektir.
İşsizlik maaşı ödemeleri için belirtilen tarihler dolduğunda da işsizlik ödenekleri sonlandırılmaktadır.
İşsizlik maaşının kesilmesine yol açan durumların haricinde, yüz kızartıcı fiiller işlenmesi de işsizlik maaşının kesilmesine sebep olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir