Evlat Edinme Şartları, Nasıl Evlat Edinebilirim ?

Evlat edinme için, kişilerin belirli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda kişilerin maddi durumlarına, psikolojik yapılarına ve çocuk için iyi bir aile olup olmayacaklarına dikkat edilmektedir. Kişiler, yalnız başlarına da evlat edinebilir. Ancak çocuğa yeterli maddi ve manevi güveni verebilecek kişilerin bunu yapması istenir. Bekar bir erkek ya da kadın, belirli yaş ve maddi durum şartlarını karşılaması sayesinde evlat edinebilmektedir.

Ancak evlat edinme sonrasında birden fazla kurumdan, birden fazla kez denetleme kararı çıkacaktır. Evlat edinme durumunda kişilerin fazlaca denetlemeye tabi tutulduğu bilinmektedir. Bunun nedeni evlat edinilen çocuğun istismara uğramasını önlemek ve çocuğun kişisel haklarını korumaktır.

Evlat Edinebilecek Kişiler Kimlerdir?
Evlat edinme konusunda uygun görülen kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Bekar kadın ve erkekler
Çocuk sahibi olma durumu biyolojik olarak mümkün olmayan aileler
Çocukları olan, ancak evlat edinmek isteyen aileler
Yasal olarak evlat edinmeye engel teşkil etmeyen aileler
Daha önce evlatlık çocuk almış ve tekrar almak isteyen aileler
Yasal olarak sorumluluk sahibi olduğunu ispat edebilecek kişiler
İş anlamında çocuğun geleceğini garanti alan aileler
Evlat Edinecek Ailede Aranan Şartlar Nelerdir?
Evlat edinme için aranan şartlar şunlardır:

Kişilerin en az ilkokul mezunu olmaları gerekir.
Evlat edinilecek çocuğun ailesi hayattaysa ailesinden izin alınmalıdır.
Evlat edinilecek çocuğun vasileri varsa, vasilerden izin alınmalıdır.
Evlat edinilecek çocuğun farık mümeyyiz olması durumunda çocuğun izninin alınması gerekir.
Evlat edinmek isteyen kişi ile evlat edinilen kişi arasında en az 18 yaş fark olmalıdır.
Evlat edinmek isteyen çiftlerin en az birinin 30 yaşını doldurmuş olması ve evliliklerinin 5 yılı geçmiş olması gerekir.
Evlat edinmek isten çocuğun, resmi evlat edinme öncesince en az 1 yıl eğitim ve sağlık yönünden desteklenmesi ve tanınması gerekmektedir.
Evlat Edinmek İsteyen Aileler Nasıl Denetlenir?
Evlat edinme çocuk yada bebek evlat edinmesinde değişiklik göstermez. Tüm evlat edinmelerde bireyler, evlat edindikten sonra ASDEP tarafından denetlenmektedir. ASDEP’in açılımı Aile ve Sosyal Destek Programı’dır. Evlat edinme şartları arasında yer alan 18 yaş fark, 2018 öncesinde 40 yaş olarak uygulanmaktaydı. Ancak bu oldukça ağır bir şart olduğundan, 2018 itibariyle kaldırılmıştır. Böylelikle kişilerin 40 yaşını doldurmadan önce de evlat edinmeleri sağlanmıştır.

Evlat Edinme İçin Kaç Başvuru Yolu Vardır?
Evlat edinme yolları 2 olarak düşünülmüştür. Birinci yol, ailenin direkt olarak durumdan haberdar edilmesi ve kişilerin direkt olarak aile yoluyla evlat edinmesi şeklinde ilerler. Ancak Türkiye’de bu durum oldukça nadir görülür. Daha çok ikinci yol olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla evlat edinmenin gerçekleşmesi şeklindedir. Bu evlat edinme yolu için kişiler,Çocuk Esirgeme Kurumu’nu düzenli olarak ziyaret etmelidir.

Evlat edinmek için aileden direkt olarak çocuk almayı tercih eden kişiler, evlat edinme başvurusu için aile ile birlikte mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme tarafından, evlat edinmek isteyen kişilerin bahsedilen şartları taşıdığından emin olunmaktadır. Kişilerin evlat edinme şartlarını taşıdığı konusunda mahkemeden gelecek onayın ardından evlat edinme işlemi tamamlanmış olur.

Evlat Edinmek İsteyen Aile Nasıl Başvuru Yapmalıdır?
Evlat edinme işlemleri için kişilerin başvurması gereken merci Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’dır. Öncelikle kişilerin ikamet adreslerine en yakın Çocuk Esirgeme Kurumu’na giderek başvurularını yapmaları gerekir. Ardından gerekli kontroller yapılır ve kişilerin çocuk evlat edinme konusunda yeterli olup olmadıklarına bakılır.

Evlat Edinme Başvurusunda İstenecek Belgeler Nelerdir?
Evlat edinme sırasında istenecek belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru sahiplerine ait onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus müdürlüklerinden alınmalıdır.
Başvuru sahiplerinin tümüne ait adli sicil kayıt belgesi kullanılmalıdır.
Başvuru sahiplerine ait ikametgah belgesi kullanılmaktadır.
Başvuru sahiplerine ait diploma belgeleri kullanılmaktadır.
Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait bildirgeleri ve sigorta ödeme düzenleri dikkate alınmaktadır.
Kişilerin sağlık raporu almaları gerekmektedir.
Başvuru sahibi çift arasından biri yabancı uyruklu ise oturum belgesi kullanılmalıdır.
Belgelerin başvuru tarihinden sonra en az 2 ay içinde tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Evlat edinme ücreti söz konusu değildir. Başvuru sahiplerinin çocuğa bakabilecek yeterlilikte olmaları dışında herhangi bir kriter aranmaz.

Evlat Edinme Başvurusunda Prosedür Nasıldır?
Evlat edinme sırasında prosedür şu şekilde işler:

Aile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvurusunu yapar.
Başvuru sonrasında ailenin evrakları incelenir.
Mahkeme kararıyla ailenin çocuk evlat edinmeye uygun olduğu kanısına varılırsa, aile bir çocuk seçer.
Seçilecek çocuğa ilişkin işlemler yapılır.
Aile düzenli olarak kontrol edilir. Bir sorun yoksa çocuk aile ile kalmaya devam eder.
Evlat Edinme Başvurusu Sonrası Ailenin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?
Evlat edinme konusunda değerlendirme işlemleri sosyal hizmet uzmanları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan gelecek görevlilerin aileyi ziyaret etmesi ile gerçekleşmektedir. Yılda 2 kez haberli olarak, yılda en az 3 kez habersiz olarak ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretler aracılığıyla ailenin çocuk için iyi olup olmadığı gibi durumların açıklanması sağlanır. Bu konuda sadece evlat edinilen çocuğa şiddet uygulamamak yeterli değildir. Ailenin değerlendirilmesinde daha farklı kriterler baz alınmaktadır.

Evlat Edinme Başvurusu Sonrasında Değerlendirme Aşamasında Nelere Dikkat Edilir?
Evlat edinme sonrasında görevliler tarafından dikkat edilecek değerlendirme unsurları şu şekildedir:

Ailenin maddi durumu ve çocuğa sağlanan olanaklar hakkında değerlendirme alınmaktadır.
Ailenin evlat edinilen çocuğa sağladığı olanaklar, okutabileceği okullar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanır.
Evlat edinme ile ilgili, ailenin duygu ve düşünceleri, samimi olup olmadığı durumlarına dikkat edilir.
Birbiri ile uyumu ve anlaşmalarına dikkat edilir. Çocuğun şiddet ve yüksek ses bulunduran bir ortamda büyümesine izin verilmez.
Genel tavırları takip edilerek uyumlu bir aile olup olmadığı gözlemlenir.
Evlat Edinecek Kişilerin Çocuklar Konusunda Dikkat Edebileceği Kriterler Nelerdir?
Evlat edinme sırasında kişilere sağlanan haklar çerçevesinde, aileler çocuklara ait bazı özellikleri seçebilmektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Çocuğun yaşı
Cinsiyeti
Sağlık durumu
Kardeşi olup olmadığı
Çocuğun aileyi tanıyıp tanımama durumu
Çocuğun kardeşini tanıma durumu
Çocuğun kardeşleri ile yakın oturma durumu
Evlat Edinilen Çocuk Aileye Nasıl Teslim Edilir?
Evlat edinme ile çocuk teslimi, ilk olarak ailenin değerlendirilmesi ile başlar. Çocuğun teslim edilmesi adımında öncelikle aile, Geçici Çocuk bakım Sözleşmesi imzalamalıdır. Bu sözleşme ile aile 1 yıl süre ile sıkı gözlem altına alınır. Bu durum, ilk 1 yılda sıklıkla yapılacak ziyaretlerle belgelenmelidir. 1 yılın dolmasından sonra kişiler, çocuğu resmen evlat edinmiş sayılır. Ancak en az 5 yıl süre ile ev ziyaretleri devam eder.

Evlat Edinme Ücretli Midir?
Evlat edinme ücretsizdir. Hiçbir belge ve işlem için ücret talep edilmez. Ancak evlat edinme ile gelecek çocuğa iyi bir gelecek sağlanmasının garantisini verecek kadar gelire sahip olunmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir